Mange privatpersoner og bedrifter har privat helseforsikring som dekker forskjellige antall Naprapat behandlinger per år. Kontakt forsikringsselskapet ditt for å få svar.

Sykefravær

Vi vet at:

Nesten 50 % av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettplager
Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til uføretrygd
Arbeidstakeren er bedriftens viktigste ressurs
Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid, fysisk som psykisk, er en lønnsom investering.
Arbeids- og slitasjeskader er en stor belastning både bedriftsøkonomisk og regnet i menneskelige lidelser.
40 - 50% av befolkningen har korsryggplager
Det koster i gjennomsnittlig 2000,- per dag en ansatt er borte fra jobben ifølge en undersøkelse utført av SINTEF og NHO.

Mange små og store bedrifter har avtale med Ryggakutten. Bedriften faktureres for faktisk bruk, ingen faste avgifter. Avtalen skreddersys etter bedriftens ønske.

Eksempel 1: Bedriften ringer / booker inn den ansatte på behandling på en av Ryggakuttens to avdelinger når smerte oppstår. Den ansatte kommer raskt i behandling, og unngår / forkorter sykemeldingsperioden. Bedriften faktureres for antall behandlinger / måned.

Eksempel 2: En Naprapat kommer ut til bedriften på avtalte dager hver måned og behandler alle ansatte som ønsker det på plass. Forebyggende behandling reduserer risikoen for at smertetilstander oppkommer. Hvis ønskelig kan den ansatte få enkle trenings-råd og veiledning. Bedriften faktureres for antall behandlinger / måned og må ha et egnet rom til disposisjon.

Ta kontakt for videre informasjon!


<center><h2>Behandling</h2></center>

Behandling

<center><h2>Online Timebestilling</h2></center>

Online Timebestilling

<center><h2>Kontakt</h2></center>

Kontakt

<center><h2>Referanser</h2></center>

Referanser