Skuldersmerter

Skuldersmerter kan være resultat etter et fall, en skade på kroppen eller overbelastning. Skulderleddet får et bedre forhold hvis ryggrad og bekken fungerer optimalt. Behandlingen er lokalt spesifikk i tillegg, avhengig av undersøkelses resultat.

På Ryggakutten gjør vi en undersøkelse og behandler etter de funn vi har. Hvis ønskelig kan du få øvelser og ergonomiske tips for å forebygge tilbakefall. Behandlingen går ut på å rette opp funksjonen på ryggrad og bekken og minske spenninger i muskulaturen, uansett hvor du har vondt. Naturligvis behandler vi lokalt på smertestedet i tillegg. En godt fungerende rygg er et godt grunnlag for en smertefri hverdag. Teknikker vi ofte bruker er manipulasjon med og uten 'drop-teknikk', mobilisering, spesifikk muskeltøy og triggerpunktsbehandling med og uten nåler. Vi har hjulpet mange til en bedre, smertefri hverdag!

<center><h2>Online Timebestilling</h2></center>

Online Timebestilling

<center><h2>Kontakt</h2></center>

Kontakt

<center><h2>Behandling</h2></center>

Behandling

<center><h2>Referanser</h2></center>

Referanser