24. juni 2019


Nevrologi har hele tiden vært en viktig del av Naprapatien. Det er derimot kun i de senere årene det har vært mer forskning på området. Forskningen på funksjonell nevrologi har gjort at vi kan forstå mer av hvordan behandlingen påvirker nervesystemet, og hvordan vi kan bruke denne informasjonen til å få muskler og ledd helt friske og smertefrie. 

Under undersøkelsen tester vi med muskeltester, funksjonsstester, og ser hvordan man ser ut osv. Tidligere har vi kun tenkt isolert på muskel eller ledd. Hvilken struktur gjør vondt? Nå ser vi også sammenhenger med smerte/ nedsatt funksjon og funksjonell nevrologi. Så når vi muskeltester og ser på holdning så tenker vi nå også på nervesystemet. 

Selve behandlingen behøver ikke å være så annerledes enn tidligere, men vår kunnskap har økt, og vi har også fått flere verktøy i form av øvelser, andre type tøyninger som gjør at vi kan være enda sikrere i vår behandling. 

Vi behandler nervesystemet funksjonelt gjennom klassisk naprapatbehandling, men også gjennom kognitive hjemmeøvelser eller i behandlingsrommet. 

 

Nyere forskning har vist at manuell behandling ikke bare påvirker lokalt, men fungere også til å aktivere det sentrale nervesystemet. Under behandlingen så kan vi stimulerer for mye, som kan gi uheldige behandlingsreaksjoner, eller for lite som gjør at man ikke får smertelindring eller bedre funksjon. Vi er alle forskjellig og påvirkes forskjellig, det er også derfor det ikke finnes en standardisert behandling som man gir alle. Visse tåler mer, andre tåler mindre. 

Nakken er det området med mest reseptorer, det er også det området man har mulighet til å «aktivere» nervesystemet mest. Det er også grunnen til at vi alltid undersøker nakken. 

Det er ikke alltid bra med en justering. En justering kan føre til en overstimulering av nervesystemet som gir en dårlig behandlingsreaksjon. Det betyr ikke at man aldri skal justere. En justering kan være helt rett under en behandling, men feil en annen. Å vite akkurat når man skal, og ikke skal er vanskelig. Vi opplever også ofte at mange spør: Er det farlig å «knekke» nakke eller fingre selv? DA mange opplever dette som en midlertidig minskning av smerte, og noe som kjennes godt. Vi har ikke funnet noe forskning som sier at det er direkte farlig. Det man derimot kan se er at det ikke har noe bra effekt i lengden. Oftest «knekker» man de samme segmentene, slik at de blir mer bevegelige enn resten, og de andre segmentene må kompensere ved å bli mer rigide. Man kan også tenke seg at om man gjør dette flere ganger om dagen, å da spesielt i nakken så overstimulerer man nervesystemet og faktisk forverrer problemet.