6. november 2017Hva kan årsaken til skuldersmerter være?

Det kan være mange ulike årsaker som ligger bak skuldersmerter. Her skal det omtales noen vanlige årsaker med sine mest typiske fremtredende symptomer.
Det gjøres oppmerksom at hverken listen av mulige sykdommer eller de beskrevne symptomer under listete mulige sykdommer er uttømmende.
Sykdommer og skader i skulderen:
SENEBETENNELSE: Smerter i skulderen er ofte et tegn på senebetennelse.
Senebetennelse (tendinitt): En senebetennelse kjennetegnes blant annet ved smerter ved aktiv bevegelse av den betente senen. Når man trykker på den betente senen gjør dette også vondt.

BURSITT I SKULDER: Flere slimposer i skulderen kan bli betent og forårsake smerter i skulder.
Slimposebetennelse (bursitt): En slimposebetennelse kan oppstå på grunn av overbelastning eller på grunn av infeksjon. Ved infeksjon med bakterier kan man som regel se et område som er hovent, varmt og rødt. Smertene vil ofte oppstår raske og kan være så intense at pasienten kan ha vansker med å sove. Bevegeligheten i skulderen er sterk innskrenket slik at pasienten ofte har vansker med å kle på seg.

FROZEN SHOULDER: Leddkapselen blir tykk, innskrumpet og uelastisk. Smerter og stivhet er symptomene.
Frozen shoulder (kapsulitt): Frozen shoulder er en tilstand der skulderens kapsel har en fortykket synovialhinne (= den indre hinnen av skulderkapselen som blant annet danner leddvæsken) og er preget av sammenvoksninger. Ved frozen shoulder øker smertene gradvis og bevegeligheten i skulderen er nedsatt. Først minsker utoverrotasjonen, deretter abduksjon (løfte arm ut på siden av kroppen mot hodet) og til sist innoverrotasjon. Ofte har pasientene smerter om natten og vansker med å ligge på den affiserte skulderen. Frozen shoulder har tre faser: I den første fasen har man tiltagende smerter med økende grad av funksjonsnedsettelse grunnet nedsatt bevegelighet i skulderleddet. I den andre fasen har smertene minsket og skulderen er kun stiv. I den tredje fasen mykes skulderen opp. I denne fasen vil skulderen få tilbake sin normale funksjon. Det er ofte litt smerte tilknyttet, da man ofte har fått stiv nakke og stivhet i andre muskler omkring skudleren. Normalt går frozen sholulder over av seg selv i løpet av 1-3 år, men utviklingen kan hemmes eller stoppes ved tidlig behandling.

Impingement syndrom: Ved impingement syndrom ligger ofte en nerve i klem. Smertene forverres ved bevegelse, men særlig når man prøver å løfte armen over hodet.

Skulderluksasjon: betyr at skulderen er «ute av ledd». En skulderluksasjon er som regel svært smertefull. Pasienten unngår å bevege den affiserte armen og støtter gjerne albuen. Den vanlige konturen av skulderen fremstår som endret.

Seneruptur (revet sene): Seneruptur gjelder oftest enten bicepssenen eller supraspinatussenen. Ved bicepsseneruptur vil pasienten ofte høre et smell og får smerter i skulderen som går forbi. Man vil kunne se en unormal kontur på overarmen. Ruptur i supraspinatussenen vil som regel fører til et funksjonstap der pasienten ikke kan løfte armen.

Artrose (slitasjegikt): Artrose er leddsykdommen som forekommer hyppigst etter 60-års alderen. Hovedsymptomene er lokale smerter og stivhet særlig ved belastning. Plagene økes gradvis. I noen tilfeller kan leddet være hovent. Artrose kan også oppkomme etter en operasjon, som for eksempel ved operasjon av kne eller skulder. Ofte kjenner man plager etter ca 10års tid. Styrketrening er en veldig god behandling for artrose.

Akutte skader
Eksempel på akutt skader brudd i overarmen og kragebensbrudd.

Sykdommer i nervesystemet
Dersom en nerve eller en nerverot ligger i klem kan dette stråle ut fra skulderen til overarmen.

Kilder: lvh.no, nhi.no, helsebiblioteket.no